Doanh nghiệp

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Mẫu thông báo chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu thông báo chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu thông báo chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên – Phụ lục II-4; (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu; (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

– Công ty TNHH 1 thành viên; không được quyền phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Đối với công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu; và tự chịu trách nhiệm bằng các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức kinh doanh do một tổ chức khác làm chủ sở hữu; và chịu trách nhiệm các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

Khi nào công ty TNHH một thành viên phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi chủ sở hữu thì công ty TNHH một thành viên phải đăng kí thay đổi chủ sở hữu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Chủ sở hữu công ty thực hiện chuyển nhượng; hoặc tặng cho toàn bộ vốn góp của mình cho một cá nhân; hay một tổ chức nào khác.
Một cá nhân hoặc một tổ chức được nhận thừa kế toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu công ty
Nếu có nhiều hơn một cá nhân; tổ chức nhận chuyển nhượng; tặng cho hoặc nhận thừa kế thì công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do đã có nhiều hơn một chủ sở hữu công ty.

Xem trước và tải xuống

Xem thêm: Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được ban hành ngày 16/03/2021

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ 0936128102

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tags

How can we help?