Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo về việc dừng từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng kí DN

Thông báo về việc dừng từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng kí DN

Biểu mẫu số 57 tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về thông báo về việc dừng/ từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp. Dưới đây là biểu mẫu của luật sư X cung cấp gửi đến bạn đọc.

Thông báo về việc dừng /từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp; là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc yêu cầu dừng; từ chối việc thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp . Khi thực hiện thông bá tạm ngừng việc đăng kí doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải nêu rõ lý do dừng từ chối; cấp đăng ký doan nghiệp đồng thời yêu cầu sửa đổi bỏ sung nếu thiếu.

Trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời yêu cầu sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Mẫu thông báo dưới đây là mẫu mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo và tải bài viết chi tiết tại đây của Luật Sư X.

Căn cứ pháp lý

Toàn văn biểu mẫu 57 hướng dẫn từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung đáng chú ý:

Biểu mẫu Thông báo Thông báo về việc dừng /từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng kí DN gồm các nội dung chính sau:

  • Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Địa chỉ trụ sở.
  • Điện thoại/Fax.
  • Email.
  • Website.

Sau khi xem xét Hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi đề nghị những nội dung cần sửa đổi; bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung. Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thì ghi theo biểu mẫu.

Nếu chấp thuận đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ thì ghi: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo đã dừng thực hiện thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nêu trên và hủy Hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu từ chối đề nghị dừng thực hiện; thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; ngày 04/01/2021 của Chính phủ thì ghi: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo; từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp nêu trên và lý do từ chối như sau: …………..

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0936.408.102.

Câu hỏi liên quan:

Đăng kí doanh nghiệp ở đâu ?

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp với các loại hình là công ty thì việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh, trường hợp đăng ký hộ kinh doanh thì chỉ cần tới phòng tài chính kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Thời hạn thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?

Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Cơ quan đăng ký kinh doanh quyết định từ chối đăng ký doanh nghiệp khi nào ?

Trong thời hạn 3 ngày kể từ này nộp đơn đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp khi xét thấy không đáp ứng đủ về hồ sơ yêu cầu thì cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định từ chối đăng ký kinh doanh hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung yêu cầu đăng ký kinh doanh.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.