Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Đây là mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài; được đề cập tại phụ lục II-21; Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021; của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Căn cứ pháp lý

Xem trước và tải xuống

Trên đây là bản xem trước và tải xuống của phụ lục II-21; về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnnước ngoài; nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ Luật sư X qua hotline: 0936.358.102

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.