Doanh nghiệp

 1. Home
 2. Docs
 3. Doanh nghiệp
 4. Biểu mẫu
 5. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là mẫu văn bản sử dụng khi có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký KD. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động có thể vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh; thị trường; lý do khách quan nào đó; mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nội dung thay đổi có thể là tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên… Chính vì vậy, hôn nay, Luật Sư X xin gửi đến bạn mẫu giấy xác nhận thay đổi thông tin. Bạn đọc có thể xem và tải về mẫu giấy, mời tham khảo bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý

Xem trước và tải xuống

Những nội dung quan trọng

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm những phần chính như sau:

Thông tin Doanh nghiệp hiện tại

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Xác nhận thông tin DN đã đăng ký

 • Nghành nghề kinh doanh
 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ
 • Các cổ đông
 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
 • Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
 • Thông tin đăng ký thuế

Thông tin người quản lý doanh nghiệp

Bao gồm các thông tin các nhân ủa người quản lý.

Bạn đọc quan tâm mời tham khảo thêm:

Câu hỏi thường gặp

Nội dung của giấy đăng ký Kinh doanh

Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung đó là:
Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Vốn điều lệ.

Có thể thay đổi những nội dung gì trong giấy đăng ký kinh doanh?

Có thể thay đổi những nội dung dau:
Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết.
Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần.
Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.
Thông tin đăng ký thuế.

Nộp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với trụ sở chính.
Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tua vấn về mẫu giấy xác nhận.

Mọi thắc mắc xin liên hệ đến hotline để được sử dụng dịch vụ luật sư của Luật Sư X.

Hotline: 0936.408.102

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.