Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo: việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp

Thông báo: việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp

Thông báo: việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp phụ lục II-23; ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT/BKHĐT của Bội trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư

Nội dung chính của thông báo

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải Nghị quyết/Quyết định hủy bỏ quyết định giải thể của doanh nghiệp; trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp; trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật; về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Xem trước và tải xuống phụ lục II-23

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn pháp luật và liện hệ với Luật sư để sử dụng dịch vụ pháp lý; vui lòng liên hệ Luật sư X qua hotline: 0936.358.102

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.