Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nôi dung đăng ký doanh nghiệp; là biểu mẫu dùng cho các doanh nghiệp muốn thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp mình; biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp dưới đây bao gồm:

Thay đổi tên công ty;
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
Thay đổi vốn điều lệ công ty;
Thay đổi tỷ lệ vốn điều lệ công ty;
Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
Thay đổi thông tin đăng ký thuế
Thay đổi người đại diện diện theo pháp luật;
Tùy theo nội dung thay đổi, doanh nghiệp điền thông tin thay đổi theo các mục hướng dẫn bên dưới để hoàn thiện Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu.

Xem trước và tải xuống

Xem thêm: Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được ban hành ngày 16/03/2021

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ 0936128102

Tags ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.