Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo về việc xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp nộp giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh; Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và ra thông báo xác nhận về việc thay đổi nội dung của doanh nghiệp đó. Vậy, mẫu Giấy thông báo mới nhất như thế nào? Dưới đây, Luật Sư X sẽ cung cấp cho bạn thông tin về biểu mẫu này.

Căn cứ pháp lý về việc xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Xem trước và tải xuống Mẫu Thông báo giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thẩm quyền xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đăng ký doanh nghiệp là loại giấy phép do cơ quan hành chính công của Nhà nước cấp phép. Do đó, khi có sự thay đổi về nội dung thì:

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và ra thông báo xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín, chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ: 0936.289.102

Câu hỏi thường gặp

Nội dung Giấy chứng nhạn đăng ký doanh nghiệp?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện các nội dung sau:
Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Vốn điều lệ.

Thay đổi những nội dung gì thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Thay đổi những nội dung được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Ngoài ra, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức; người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần; thông tin về người quản lý doanh nghiệp; thông tin đăng ký thuế thì cũng phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký.

Giảng viên đại học có được thành lập doanh nghiệp không?

Giảng viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, nên không được thành lập doanh nghiệp; không được giữ chức vụ quản lý để có thể điều hành, quyết định hoạt động của doanh nghiệp.

Tags , , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.