Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Giấy đề nghị: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021; của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khi nào phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Theo Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014;, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày; kể từ ngày được công khai.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và các thông tin sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; doanh nghiệp chuẩn bị Giấy đề nghị và văn bản ủy quyền; (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Xem trước và tải xuống Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Liên hệ Luật sư

nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu về tư vấn pháp luật; vui lòng liên hệ Luật sư X qua số hotline: 0936.358.102

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.