Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng kí KD

Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng kí KD

Biểu mẫu số 59 hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện.

Trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời yêu cầu sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. Mẫu thông báo dưới đây là mẫu mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết chi tiết tại đây của Luật Sư X.

Căn cứ pháp lý:

Toàn văn biểu mẫu 59 hướng dẫn hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung đáng chú ý:

Biểu mẫu hướng dẫn hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có các nội dung sau

  • Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Địa chỉ trụ sở.
  • Điện thoại/Fax.
  • Email.
  • Website.

Sau khi xem xét Hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo đến cá nhân, tổ chức thực hiện việc đăng ký kinh doanh về việc hiệu đính lại thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp do giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp không đúng theo các thông tin tại hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo này, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo này, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0936.408.102.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.