Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định về đăng ký doanh nghiệp

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định về đăng ký doanh nghiệp

Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh sẽ phải tuân thủ đầy đủ những quy định về đăng ký doanh nghiệp. Nếu có những sai phạm hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật; phòng tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân Quận/Huyện nơi đăng ký hộ kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp. Chủ yếu là các thông tin như: dự kiến thành lập doanh nghiệp; đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh; và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật. Những thông tin này được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Xem trước và tải xuống Mẫu Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định về đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là mẫu thông báo của phòng tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân Quận/Huyện; theo phụ lục VI-4 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín, chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ: 0936.289.102

Xem thêm: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp cấp lại

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.