Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phòng tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân Quận/Huyện sẽ ra thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Vậy, mẫu thông báo mới nhất như thế nào? Dưới đây, Luật Sư X sẽ cung cấp cho bạn thông tin về biểu mẫu này.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Khi nào ra Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

Thuộc một trong các trường hợp sau đây; Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh; và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là giả mạo.

Hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục; mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký; hoặc không gửi báo cáo theo quy định.

Hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập; và cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình thành lập; và có thành viên không được quyền thành lập hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật.

Xem trước và tải xuống Mẫu Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trên đây là mẫu thông báo của phòng tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân Quận/Huyện; theo phụ lục VI-5 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Lưu ý sau khi Phòng tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân Quận/Huyện ra thông báo

Nếu hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo; thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét; xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh làm lại hồ sơ; xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau trong một bộ hồ sơ; để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động. Trừ trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận để thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của Cơ quan quản lý thuế đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi; và khôi phục lại Giấy chứng nhận sau khi hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận do cưỡng chế nợ thuế; Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi; và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín, chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ: 0936.289.102

Xem thêm: Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định về đăng ký doanh nghiệp

Tags , , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *