Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân được dùng khi chủ doanh nghiệp có nhu cầu cho thuê doanh nghiệp tư nhân của mình. Bởi doanh nghiệp tư nhân cũng được coi là một loại tài sản thuộc sở hữu chủ doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình hoạt động có thể tiến hành các hoạt động cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

Điều kiện cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Phải lập hợp đồng cho thuê (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, phải nộp bản sao hợp đồng có công chứng, chứng thực).
  • Thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

Xem trước và tải xuống

Mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân – Phụ lục II-6; (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mời bạn đọc xem thêm: Thủ tục thành lập công ty hợp danh hiện nay

Mời bạn đọc tham khảo: Cho thuê doanh nghiệp trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân?

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ 0936128102

Tags
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.