Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là biểu mẫu; dành cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi nhận thấy doanh nghiệp có các hành vi; vi phạm quy định của luật doanh nghiệp hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng; hay quy định của pháp luật chuyên ngành; thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ thông báo Về việc vi phạm của doanh nghiệp; thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện.

Những trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 212 quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp; theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm; mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này; đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án; đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Xem trước và tải xuống mẫu

Mẫu giấy xác nhận thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp- Phụ lục V-16; (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mời bạn đọc xem thêm: Thủ tục thành lập công ty hợp danh hiện nay

Mời bạn đọc tham khảo: Cho thuê doanh nghiệp trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân?

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ 0936.408.102

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.