Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo về việc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp; và gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/TP. Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo về việc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy, mẫu Giấy thông báo mới nhất như thế nào? Dưới đây, Luật Sư X sẽ cung cấp cho bạn thông tin về biểu mẫu này.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Xem trước và tải xuống Mẫu Thông báo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp là gì?

Là văn bản bằng bản giấy; hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước; ghi nhận một số thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp và là cơ sở xác định nghĩa vụ bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp của Nhà nước.

Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đây là loại giấy phép do cơ quan hành chính công của Nhà nước cấp phép.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Thông tin liên hệ Luật sư X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín, chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ: 0936.289.102

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.
Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.
Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.
Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp bằng cách nào?

Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Chi nhánh doanh nghiệp là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp; bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tags , , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.