Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Đây là mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Căn cứ pháp lý

Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, có 04 trường hợp doanh nghiệp bị giải thể bao gồm:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu mà trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem trước và tải xuống mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn pháp luật; vui lòng liên hệ Luật sư X qua hotline: 0936.358.102

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.