Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể là biểu mẫu được; ban hành bởi cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục giải thể; doanh nghiệp theo quy định và đã có văn bản thông báo giải thể đến cơ quan; đăng ký kinh doanh thì; cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thông báo; về việc doanh nghiệp trên đang làm thủ tục giải thể đến các cơ quan; tổ chức có liên quan đến việc kiểm soát hoạt động của công ty… Đồng thời phải đăng tải các nghị quyết; thông báo và các quyết định này trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Căn cứ pháp lý:

Quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp.

Theo quy định tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020; thì doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện giải thể sau thì có thể làm thủ tục giải thể doanh nghiệp:

  1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty; mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này; trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

  1. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Mẫu Thông báo này được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc quy định; trong trường hợp tại điều 208, 209 Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem trước và tải xuống Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Mời bạn đọc xem thêm: Mẫu thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Mời bạn đọc tham khảo: Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể chúc bạn đọc tải xuống thành công!

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp; được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn; giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ 0936.408.102

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.