Doanh nghiệp

  1. Home
  2. Docs
  3. Doanh nghiệp
  4. Biểu mẫu
  5. Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Đây là mẫu thông báo về việc: Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Được đề cập trong phụ lục II-20 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT; ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư.

Căn cứ pháp lý

Xem trước và tải xuống biểu mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Liên hệ Luật sư

Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu được tư vấn pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư X qua số hotline: 0936.358.102

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.