Luật khác

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Luật khác
  4. Văn bản
  5. Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

Bạn đang muốn xem và tải xuống Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước. Download ngay Thông tư về máy bản word.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:133/2018/TT-BTCLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ tài chínhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:28/12/2018Ngày hiệu lực:15/02/2019
Ngày công báo:15/02/2019Số công báo:Từ số 193 đến số 194
Tình trạng:Còn hiệu lực

Xem trước và tải xuống Thông tư 133/2018/TT-BTC

Tóm tắt nội dung Thông tư 133/2018/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước; các chỉ tiêu cụ thể của Báo cáo tài chính nhà nước; kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước, bao gồm:

1. Bộ Tài chính.

2. Kho bạc Nhà nước các cấp – Bộ Tài chính.

3. Vụ Ngân sách nhà nước – Bộ Tài chính.

4. Cơ quan Thuế các cấp – Bộ Tài chính.

5. Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính.

6. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính.

7. Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính.

8. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính – Bộ Tài chính.

9. Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.

10. Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính.

11. Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

12. Cơ quan tài chính địa phương: bao gồm Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là “Sở Tài chính”); phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là “Phòng Tài chính – Kế hoạch”).

13. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là “Ủy ban nhân dân cấp xã”).

14. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, tỉnh, huyện (sau đây gọi là “đơn vị dự toán cấp I”)

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung về Thông tư 133/2018/TT-BTC. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0936.408.102.

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc lập, yêu cầu đối với thông tin của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính, Báo cáo tài chính nhà nước?

Báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải được lập cùng kỳ kế toán năm với Báo cáo tài chính nhà nước, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
Khi lập Báo cáo tài chính nhà nước, thực hiện loại trừ các số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

How can we help?