Luật khác

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Luật khác
  4. Văn bản
  5. Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật bảo hiểm y tế được Quốc hội ban hàng vào ngày 14/11/2008, chính thức có hiệu lực từ 01/07/2009.

THUỘC TÍNH VĂN BẢN

Số hiệu:25/2008/QH12Loại văn bản:Luật
Nơi ban hành:Quốc hộiNgười ký:Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:14/11/2008Ngày hiệu lực:01/07/2009
Ngày công báo:14/03/2009Số công báo:Từ số 147 đến số 148
Tình trạng:Còn hiệu lực

TÓM TẮT VĂN BẢN

Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định một số nội dung trong như sau:

1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này.

2. Nguyên tắc bảo hiểm y tế:

  • Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.
  • Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi chung là mức lương tối thiểu).
  • Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
  • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.
  • Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.

XEM TRƯỚC VÀ TẢI XUỐNG

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định về vấn đều gì?

Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế như thế nào?

1. Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội.
2. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Nguồn thu của quỹ và số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế được miễn thuế.
3. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hoặc đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng.
4. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong quản lý bảo hiểm y tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ X

Luật sư X là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp, được nhiều cá nhân và tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ và đồng hành để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của Luật sư X. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư X hãy liên hệ 0936128102.

Mời bạn xem thêm bài viết: Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tags , ,

How can we help?