Luật khác

  1. Home
  2. Docs
  3. Luật khác
  4. Văn bản
  5. Luật quốc phòng 2018

Luật quốc phòng 2018

Tóm tắt bộ luật quốc phòng

Số hiệu:22/2018/QH14Loại văn bản:Luật
Ngày ban hành:08/06/2018Người ký:Đã biết
Nơi ban hành:Quốc HộiNgày hiệu lực:Đã biết
Ngày công báo:12/07/2018Số công báo:Đã biết
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung bộ luật

Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Những điểm mới của bộ luật quốc phòng 2018

Luật Quốc phòng năm 2018 đã bổ sung quy định chính sách nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quy định đầy đủ, toàn diện, đảm bảo công khai mục đích là để bảo vệ Tổ quốc. Luật xác định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng, nhất là vi phạm về bình đẳng giới. Các quy định mới về biện pháp chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, đối ngoại, bổ sung quy định khu vực phòng thủ thủ đô Hà Nội. Về công nghiệp quốc phòng thì quốc phòng kết hợp với kinh tế-xã hội trong việc thẩm định xây dựng chiến lược, quy hoạch, dự án của các bộ, ngành địa phương. Đồng thời, quy định một số dự án đầu tư xây dựng ở những địa bàn trọng điểm phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Xem trước và tải xuống

Mọi thắc mắc xin liên hệ Luật sư X qua số điện thoại: 0833.102.102

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.