Luật khác

  1. Home
  2. Docs
  3. Luật khác
  4. Văn bản
  5. Thông tư 02/2018/TT-BYT

Thông tư 02/2018/TT-BYT

Thông tư 02/2018/TT-BYT được ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2018; có hiệu lực từ ngày 08 tháng 03 năm 2018. Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Vậy nội dung chính của thông tư này gồm những gì? Hãy cùng Luật Sư X tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:02/2018/TT-BYTLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ Y tếNgười ký:Trương Quốc Cường
Ngày ban hành:22/01/2018Ngày hiệu lực:08/03/2018
Ngày công báo:19/03/2018Số công báo:Từ số 455 đến số 456
Tình trạng:Còn hiệu lực

Mời bạn xem thêm Luật Dược 2016

Tóm tắt nội dung chính của Thông tư 02/2018/TT-BYT

Đánh giá thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 3 năm/lần

Theo Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GPP gồm: Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã.

Thời gian định kỳ đánh giá việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) tại cơ sở bán lẻ thuốc là 03 năm, kể từ ngày kết thúc lần đánh giá liền trước, không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế.

Cơ sở bán lẻ thuốc đáp ứng GPP là cơ sở bán lẻ thuốc không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt 90% trên tổng điểm trở lên.

Cơ sở bán lẻ thuốc phải báo cáo khắc phục là cơ sở không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt từ 80 đến dưới 90% trên tổng điểm. Cơ sở bán lẻ thuốc không đáp ứng là cơ sở mắc từ 01 lỗi thuộc điểm không chấp nhận trở lên hoặc chỉ đạt dưới 80% trên tổng điểm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/03/2018.

Từ ngày 10/8/2020, Thông tư này bị hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 12/2020/TT-BYT.
Từ ngày 15/02/2021, Thông tư này bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 29/2020/TT-BYT.

Xem trước và tải xuống Thông tư 02/2018/TT-BYT

Mời bạn xem thêm bài viết Thủ tục mở quầy thuốc tư nhân hiện nay

Câu hỏi thường gặp

Thành phần đoàn đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc gồm những ai?

Trưởng đoàn, Thư ký và các thành viên đại diện cho các đơn vị liên quan đến công tác quản lý dược do Giám đốc Sở Y tế quyết định. Số lượng thành viên Đoàn đánh giá không quá 04 người.

Tài liệu kỹ thuật về cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm những gì?

– Sơ đồ nhân sự, danh sách nhân sự, tên, chức danh, trình độ chuyên môn.
– Bản vẽ bố trí các khu vực của cơ sở bán lẻ.
– Danh mục trang thiết bị (bao gồm cả thông tin về hệ thống máy tính và phần mềm quản lý nối mạng).
– Danh mục các quy định, hồ sơ, tài liệu, các quy trình thao tác chuẩn.
– Bản tự kiểm tra Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo Danh mục kiểm tra quy định tại Phụ lục II 2a hoặc 2b hoặc 2c kèm theo Thông tư này đối với cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều.

 Nguyên tắc chấm điểm đối với cơ sở bán lẻ thuốc mới thành lập, chưa hoạt động như thế nào?

– Các tiêu chí triển khai trước khi hoạt động: chấm điểm trên kết quả triển khai thực tế;
– Các tiêu chí được triển khai sau khi cơ sở bán lẻ thuốc đã đi vào hoạt động: chấm điểm dựa trên hồ sơ, quy trình thao tác chuẩn, biểu mẫu để triển khai hoạt động và việc đánh giá nhân viên cơ sở bán lẻ thuốc về việc nắm được và thực hành đúng các quy định có liên quan theo bản mô tả công việc.
Tổng điểm để tính phân loại đáp ứng của cơ sở bán lẻ thuốc không tính đối với các tiêu chí cơ sở bán lẻ thuốc không hoạt động (cơ sở bán lẻ thuốc không thực hiện việc pha chế theo đơn, cơ sở bán lẻ thuốc không có kho bảo quản).

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?