Luật khác

  1. Home
  2. Docs
  3. Luật khác
  4. Văn bản
  5. Luật Phòng, chống mua bán người ban hành ngày 29/03/2011

Luật Phòng, chống mua bán người ban hành ngày 29/03/2011

Thuộc tính văn bản Luật Phòng chống mua bán người

Số hiệu:66/2011/QH12Loại văn bản:Luật
Nơi ban hành:Quốc hộiNgười ký:Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:29/03/2011Ngày hiệu lực:01/01/2012
Ngày công báo:24/07/2011Số công báo:Số 415 đến số 416
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung chính và điểm nổi bật của bộ luật

Bên cạnh việc xác định các nguyên tắc phòng, chống mua bán người, văn bản này cũng quy định rõ các chính sách của Nhà nước trong phòng, chống mua bán người, trong đó, đáng chú ý là chính sách kết hợp phòng, chống mua bán người với việc thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các chương trình khác về phát triển kinh tế – xã hội. Luật cũng ghi nhận chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động và hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật để tham gia thực hiện hỗ trợ cho các nạn nhân. Ðể bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động văn bản cũng quy định hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống mua bán người.

Xem trước và tải xuống bộ luật Phòng chống mua bán người

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ pháp luật; vui lòng liên hệ Luật sư X qua hotline: 0936.358.102

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.