Dân sự

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dân sự
  4. Văn bản
  5. Luật tố tụng dân sự

Luật tố tụng dân sự

Tóm tắt bộ luật tố tụng dân sự

Số hiệu:92/2015/QH13Loại văn bảnLuật
Ngày ban hành:25/11/2015Người ký:Nguyễn Sinh Hùng
Nơi ban hành:Quốc hộiNgày hiệu lực:01/07/2016
ngày công báo:Đã biếtSố công báo:Đã biết
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung chính của bộ luật tố tụng dân sự

Bộ luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện, yêu cầu để Tòa án giải quyết các vụ, việc về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài. Bộ luật cũng quy định những nguyên tắc thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng… trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân dược sửa đổi, bổ sung với những nội dung cơ bản 

Những điểm mới của bộ luật

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có những điểm khác biệt sau đây:


1. Về nguyên tắc cơ bản.

2. Về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

3. Về tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự.

4. Về việc bảo đảm quyền tranh tụng trong xét xử.

5. Về việc cung cấp, thu thập chứng cứ, công khai chứng cứ.

6. Về thẩm quyền của Tòa án.

7. Về vai trò, vị trí của Thẩm tra viên và Kiểm tra viên.

Tải xuống và xem trước văn bản luật tố tụng dân s 2015

Mọi thắc mắc xin liên hệ Luật sư X qua số điện thoại: 0833.102.102

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

How can we help?