Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm đối tượng nào?

Tháng Tư 16, 2022
Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm đối tượng nào?
137
Views

Cán bộ được hiểu là công dân Việt Nam, hiện đang giữ các chức vụ, chức danh nhất định theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thông qua phương thức bầu cử, được bổ nhiệm phê chuẩn và được phân bổ tiêu chỉ tiêu biên chế, hàng tháng được chi trả lương từ Ngân sách nhà nước. Vậy cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm đối tượng nào? Hãy theo dõi bài viết sau đây của Luật sư X để biết thêm thông tin nhé!

Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 thì cán bộ được hiểu là công dân Việt Nam, hiện đang giữ các chức vụ, chức danh nhất định theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thông qua phương thức bầu cử, được bổ nhiệm phê chuẩn và được phân bổ tiêu chỉ tiêu biên chế, hàng tháng được chi trả lương từ Ngân sách nhà nước.

Còn “Không chuyên trách” theo nghĩa tiếng Việt có thể hiểu là không tập trung vào một chuyên môn, một lĩnh vực nhất định, ngoài những nhiệm vụ, công việc được giao thì sẽ phụ trách thêm những nhiệm vụ, công việc khác.

Từ đây có thể hiểu cán bộ không chuyên trách thường là những cán bộ ở cấp xã, phường, thị trấn. Đây cũng là những cán bộ làm việc trong biên chế nhà nước, được hưởng lương từ ngân sach nhà nước, đảm nhận các cức vụ trong bộ máy hành chính cấp xã, phương thông qua con đường bầu, bổ nhiệm hoặc phê chuẩn và cùng một lúc được quyền kiêm nhiệm nhiều công việc mà không cần xác định rõ chuyên môn cụ thể trong công việc hay chức danh đang đảm nhiệm.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm đối tượng nào?

Cán bộ không chuyên trách cấp xã gồm những ai?

Cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường được liệt kê, bao gồm những người đảm nhận chức vụ sau:

 • Bí thư Đảng ủy,
 • Phó bí thư Đảng ủy,
 • Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
 • Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân,
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân,
 • Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân,
 • Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam,
 • Bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
 • Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,
 • Chủ tịch hội nông dân (trường hợp xã, phường, thị trấn có diễn ra hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội nông dân Việt Nam),
 • Chủ tịch Hội cực chiến binh Việt Nam.
Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm đối tượng nào?

Quy định về số lượng cán bộ không chuyên trách

Đối với cấp xã, phường, thị trấn thì số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách được xác định theo sự phân loại về đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

 • Nếu cấp xã, phường, thị trấn được xếp vào nhóm loại 1 thì số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách sẽ được bố trí không vượt quá 22 người;
 • Nếu cấp xã, phường, thị trấn được xếp vào nhóm loại 2 thì số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách được bố trí không vượt quá 20 người;
 • Nếu cấp xã, phường, thị trấn được xếp và nhóm 3 thì số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách được bố trí không vượt quá 19 người.

Việc quy định về chức danh cũng như số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn sẽ phụ thuộc cụ thể vào từng địa phương thông qua quy định về chế độ kiêm nhiệm các chức danh, mức phụ cấp cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định dựa trên cơ sở xem xét nội dung Nghị định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, đối với những khu vực biên giới, hải đảo, vùng Tây Nguyên hay những khu vực địa bàn sinh sống của dân tộc thiểu số thì cũng do Ủy ban nhân dân tỉnh đó quy định cụ thể.

Quyền và nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách

Về quyền hạn của cán bộ không chuyên trách:

Cán bộ không chuyên trách sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

Được hưởng hỗ trợ chế độ quy định đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong trường hợp được cử đi công tác, học tập theo lệnh triệu tập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đang đảm nhiệm.

Về nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách:

Cán bộ không chuyên trách phải chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Đảm bảo đời sống cá nhân lành mạnh, tôn trọng nhân dân, luôn giữ thái độ tận tụy để phục vụ nhân dân

Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, đồng thời phải giữ gìn và bảo vệ tài sản công, bảo vệ những bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao

Trở thành một tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện các quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, chăm chỉ tham gia sinh hoạt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân tại nơi cư trú

Bảo vệ, quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả, tiết kiệm những tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước đã được giao để thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách

Theo nội dung được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP được ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2009 cho Chính phủ ban hành, về vấn đề thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn thì sẽ trực tiếp do Ủy ban nhân dân của từng tình sẽ ban hành Quyết định để quy định cụ thể về thời gian làm việc của cán bộ.

Chính vì vậy, thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách sẽ được xác định dựa trên quyết định cụ thể của từng địa phương.

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm đối tượng nào?”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh; xin giấy phép bay flycam, tại mẫu giấy xác nhận độc thân, mã số thuế cá nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn giải thể công ty, tra cứu thông tin quy hoạch, mẫu hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Cán bộ không chuyên trách cấp xã là gì?

Cán bộ không chuyên trách cấp xã là vị trí công tác thuộc bộ máy hoạt động ở xã, phường, thị trấn được bổ nhiệm, phê chuẩn để kiêm nhiệm, đảm nhận nhiều vai trò, chức vụ, nhiệm vụ trong cơ quan mà không tập trung vào một lĩnh vực.

Quyền của cán bộ không chuyên trách cấp xã là gì?

Cán bộ không chuyên trách sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cán bộ không chuyên trách cấp xã còn được hưởng hỗ trợ chế độ quy định đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong trường hợp được cử đi công tác, học tập theo lệnh triệu tập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đang đảm nhiệm.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Hành Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.