Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước hiện nay là gì?

Tháng Tư 5, 2022
486
Views

Trách nhiệm là việc mà mỗi người cần phải làm và có ý thức đối với những việc làm đó. Người sống có trách nhiệm sẽ được người khác tôn trọng và dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước hiện nay là gì? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước

Để có đủ sức mạnh xây dựng và bảo vệ đất nước; trước hết học sinh cần chăm chỉ; sáng tạo; học tập; lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Tích cực rèn luyện đạo đức; tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá – đạo đức truyền thống của dân tộc.

Quan tâm đến đời sống chính trị – xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng…

Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhất là đối với các thế lực phản động luôn muốn chống phá nhà nước, gây chia rẻ, mất đoàn kết trong nhân dân trong và ngoài nước, cần quyết liệt và khôn khéo đấu tranh chống lại. Đối với những hành vi làm tổn hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh của đất nước và nhân dân cần lên án và loại bỏ.

Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước hiện nay là gì

Trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng đất nước

Hơn thế nữa, mỗi học sinh và gia đình mình cần sống trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Ngoài tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ. Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp ích cho xã hội. Chỉ cần học tập phấn đấu không phá phách, trộm cướp, ma túy và các tệ nạn xã hội là các bạn đã có thể giúp ích cho xã hội và khi các học học thành tài làm việc trong cơ quan nhà nước dù bất cứ ở một bộ máy nào thì các bạn cũng đang giúp ích cho nhân dân.

Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ đất nước

Trải qua nhiều năm kháng chiến để bảo vệ tổ quốc thì Việt Nam ta càng thấy rõ Lòng yêu nước chính là vũ khí hàng đầu để dân tộc Việt Nam mới có thể chiến thắng được mọi ách của giặc ngoại xâm. Từ đó, chúng tôi nghĩ mỗi người cần có lòng tự tôn dân tộc, có lòng yêu nước.

Lòng yêu nước tại thời bình thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau; có thể kể đến đó là:

Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước; điều này thể hiện qua việc bản thân mỗi chúng ta luôn hướng về cội nguồn; ông bà, cha mẹ, tổ tiên, quê hương của mình và khi đi xa luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

Là người con Việt nam thì phải có tình thương yêu đối với đồng bào; giống nòi, dân tộc, phải cảm thông sâu sắc nỗi đau của đồng bào; dân tộc, mong muốn đồng bào mình được sống ấm no, hạnh phúc.

Bản thân mỗi người luôn có lòng tự hào về con người; quê hương, đất nước, anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hoá; về non sông gấm vóc; những sản vật phong phú.

Cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng và phát triển nền văn hoá dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước hiện nay là gì

Trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước hiện nay

Mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn;chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh; có thể chống lại mọi kẻ thù. Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta cần phải yêu thương; giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người vì điều đó không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương; trân trọng mà còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt; nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác, những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án. Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp xứng đáng với những gì được hưởng.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước hiện nay là gì?“.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty,  giấy phép bay flycam; xác nhận độc thântạm dừng công ty, đăng ký nhãn hiệu,  …. của luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ra sao?

 Thường xuyên trau dồi kiến thức mới, khoa học công nghệ để có thể theo kịp thời đại, tránh để đất nước bị tụt lại phía sau
– Am hiểm tốt lịch sử, hiểu được truyền thống để có thể hiểu rõ được trước đây ông cha ta đã dành độc lập như thế nào và sau này chúng ta cần giữ gìn ra sao.
– Tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc…

Những việc làm phù hợp của học sinh để góp phần tham gia bảo vệ đất nước?

Chăm chỉ học tập
Tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống
Tập thể dục thể thao
Tham gia hoạt động vệ sinh, bảo vệ nơi mình sinh sống
Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương
Tham gia tuyên truyền các chính sách phát triển của Đảng và nhà nước….

5/5 - (3 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.