Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?

Tháng Ba 28, 2022
367
Views

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng hợp các bộ phận; các đơn vị và cá nhân khác nhau; có mối liên hệ  phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên theo quy định mới nhất ra sao? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Cơ sở pháp lý

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Cơ cấu, tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm:

  • Hội đồng thành viên
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty.

Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên theo quy định mới nhất

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020; quy định cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định. Trong đó:

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty; bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên; nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Chủ tịch Hồi đồng thành viên là thành viên của Hội đồng thành viên; và do Hội đồng thành viên bầu. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người có nhu cầu thành lập hoặc người được ủy quyền cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điều 21 Luật doanh nghiệp 2020; quy định hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

(2) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(3) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người có nhu cầu thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thành lập công ty; tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh; thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty định đặt trụ sở chính.

Căn cứ khoản 5 Điều 26 Luật doanh nghiệp 2020; quy định về thời hạn trả kết quả như sau: công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi; bổ sung cho doanh nghiệp. Khi đó, công ty cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu; và nộp lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên theo quy định mới nhất

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty TNHH hai thành viên trở lên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Nội dung công bố bao gồm: các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành, nghề kinh doanh.

Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày; kể từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng quản trị không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020; quy định: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần; có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty; trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Do Hội đồng quản trị cơ quản lý của công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không có Hội đồng quản trị. Thay vào đó, cơ quan quản lý, quyết định cao nhất trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là Hội đồng thành viên. Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 54. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

1, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước; và công ty con của doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên theo quy định mới nhất”. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như soạn thảo hồ sơ quyết định giải thể công ty tnhh 1 thành viên, đăng ký bảo hộ thương hiệu, tạm ngưng công ty, thủ tục xin giải thể công ty, dịch vụ luật sư thành lập công ty trọn gói giá rẻ… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm những ai?

Cơ cấu, tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm:
Hội đồng thành viên
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần lập Ban kiểm soát không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh nghệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.