Điều kiện để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Tháng Tám 19, 2021
Điều kiện để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất
328
Views

Điều kiện để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; khiến hoạt động của các doanh nghiệp diễn ra khó khăn. Mới đây, có bạn đọc đặt câu hỏi; như sau: ” Tôi nghe nói Nhà nước có chính sách cho tạm dừng đóng BHXH; vào quỹ hưu trí và tử tuất. Xin hỏi, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng chính sách này?”. Vậy, Điều kiện để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là gì? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này với Luật sư X.

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014

Bộ luật lao động 2019

Nội dung tư vấn

Quỹ hưu trí, tử tuất là gì?

 • Quỹ hưu trí là một định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự nguyện; và theo hợp đồng từ các cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ hưu trí hàng ngày thu các khoản đóng góp; từ người sử dụng lao động và người lao động, cũng như trả cho người về hưu.
 • Quỹ tử tuất là việc trích nộp bảo hiểm xã hội; nhằm bù đắp vào thu nhập của người lao động đã đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật; để bảo đảm cho thân nhân hoặc các chi phí khác của người lao động; đang tham gia quan hệ lao động hoặc đang tham gia bảo hiểm xã hội bị chết.

Điều kiện để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 sẽ được thực hiện việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có đủ 2 điều kiện:

 • Đã đóng đủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động đến hết tháng 4/2021
 • Giảm 15% lao động tại tháng doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất so với số lao động của đơn vị tháng 4/2021. Trong đó số lao động tham gia BHXH tính giảm gồm:

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

+ Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện họp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

+ Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

+ Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Thời gian được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; của Thủ tướng Chính phủ thì người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện; được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng; tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

Hết thời hạn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tiếp tục thực hiện đóng như thế nào?

Theo Quy định tại Điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; của Thủ tướng Chính phủ thì hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định; người lao động và người sử dụng lao động; tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng; (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Trình tự, thủ tục để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trong thời gian từ ngày 7.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022; người sử dụng lao động nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01; kèm theo Quyết định 23 cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH; đồng thời gửi 1 bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Liên hệ Luật Sư X

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư X về; “Điều kiện để tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất” Nếu có bất kì thắc mắc nào về các vấn đề pháp lý có liên quan; hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0833.102.102

Xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Quỹ hưu trí là gì?

 • Quỹ hưu trí là một định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự nguyện và theo hợp đồng từ các cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ hưu trí hàng ngày thu các khoản đóng góp từ người sử dụng lao động và người lao động, cũng như trả cho người về hưu.
 • Quỹ tử tuất là gì?

 • Quỹ tử tuất là việc trích nộp bảo hiểm xã hội nhằm bù đắp vào thu nhập của người lao động đã đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật để bảo đảm cho thân nhân hoặc các chi phí khác của người lao động đang tham gia quan hệ lao động hoặc đang tham gia bảo hiểm xã hội bị chết.
 • Có được đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn để hưởng lương hưu cao?

  Đối với trường hợp công ty đã đóng bảo hiểm xã hội với mức tiền lương thực tế của người lao động; mà người lao động muốn đóng thêm; để sau này được hưởng lương hưu cao hơn; người lao động cần thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc tăng lương cho mình.
  Còn căn cứ khoản 1 điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng; do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí; và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất; bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở

  5/5 - (1 bình chọn)
  Chuyên mục
  Luật Lao Động

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.