Nên làm gì khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng BHXH đủ 20 năm?

Tháng Tám 13, 2021
478
Views

Để được hưởng lương hưu; người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng đủ số năm đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, không ít người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu; nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ. Vậy phải làm gì để được hưởng lương hưu? Họ được đóng bảo hiểm xã hội một lần để đủ điều kiện hưởng lương hưu không? Trong nội dung bài viết này; Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Nếu người lao động mong muốn được hưởng lương hưu; đã đủ tuổi về hưu những chưa đáp ứng đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Thì người lao động có thể lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, nếu còn thiếu tối đa 06 tháng; thì được đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho số tháng còn thiếu. Trong trường hợp còn thiếu nhiều hơn 06 tháng; người lao động có thể tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần.

Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần

Căn cứ khoản 6 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

6, Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, trong trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu; mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng; thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu. Mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động hàng tháng theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần

Trong trường hợp còn thiếu nhiều hơn 06 tháng; người lao động có thể tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 9. Phương thức đóng

1, Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo quy định trên; nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng); và người tham gia bảo hiểm đã đến tuổi về hưu; thì họ được quyền được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Có được đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn để hưởng lương hưu cao?

Câu hỏi thường gặp

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện = 22% thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Bảo hiểm xã hội gồm những chế độ gì?

Bảo hiểm xã hội gồm những chế độ sau:
+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất
+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ gồm có hai chế độ: Hưu trí và tử tuất.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện là bao nhiêu?

Mức hưởng Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:
+ Mức hưởng chế độ hưu trí:
Người tham gia được hưởng lương hưu bằng 45% – 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện và tương ứng với số năm đóng BHXH. Trong đó:
Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 được tính là 16 năm, 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi được tính là 15 năm.
Sau đó, cứ mỗi năm được tính thêm 2%.
+ Mức hưởng chế độ tử tuất:
Trợ cấp mai táng: Bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết.
Trợ cấp tuất: Được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội; cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.