Cách tính ngày nghỉ thai sản theo quy định năm 2022

Tháng Tư 5, 2022
Cách tính ngày nghỉ thai sản theo quy định năm 2022
333
Views

Nghỉ thai sản hay còn gọi là nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hoặc nghỉ việc khi vợ sinh con là một chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Cách tính ngày nghỉ thai sản theo quy định năm 2022. Cùng Luật sư X tìm hiểu về nội dung qua bài viết dưới đây.

Cách tính ngày nghỉ thai sản

Thời gian mang thai kéo dài hơn 09 tháng chính vì vậy thời gian khám thai cũng được quy định thành từ lần và thời gian khám cho từng lần để phù hợp với thực tế việc khám thai của người lao động nữ.

Cụ thể Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, trong thời gian mang thai người lao động được nghỉ khám thai theo quy định của pháp luật là 05 lần, mỗi lần khám được nghỉ 01 ngày làm việc, số ngày nghỉ tối đa là 05 ngày trong suốt quá trình người lao động mang thai.

Trường hợp có căn cứ xác định ở xa nơi đăng ký khám chữa bệnh hoặc thai bệnh lý thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai, tối đa số ngày nghỉ là 10 ngày trong suốt quá trình người lao động mang thai theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Lưu ý: thời gian nghỉ khám thai là ngày làm việc không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần (theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Cách tính 180 ngày nghỉ thai sản

– Đối với lao động nữ

Nếu người lao động nữ khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi mà có thời gian đóng bảo hiểm đáp ứng điều kiện hưởng, họ sẽ được nghỉ hưởng chế độ khi sinh con là 6 tháng.

Trường hợp sinh đôi trở lên, từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng tối đa là đc nghỉ 7 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Trường hợp sau khi sinh con:

 • Nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;
 • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết,
 • Nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian theo quy định trên

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định.

Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ nghỉ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với lao động nam

Đối với người lao động nam khi vợ sinh con mà đang đóng bảo hiểm, cách tính chế độ nam nghỉ khi vợ sinh con như sau:

 • 05 ngày làm việc;
 • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thời gian nghỉ vợ sinh có tính chủ nhật, ngày nghỉ lễ và cuối tuần.

Lưu ý: thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm, thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp.

Cách tính ngày nghỉ thai sản 2022

Cách tính ngày nghỉ thai sản theo quy định năm 2022
Cách tính ngày nghỉ thai sản theo quy định năm 2022

– Cách tính ngày nghỉ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Khi lao động nữ bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì cũng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Tùy thuộc vào tuần tuổi của thai chế độ nghỉ đối với phụ nữ sảy thai sẽ có một khoảng thời gian nhất định, cụ thể Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

 • Nếu thai bị sảy, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý mà thai dưới 05 tuần tuổi thì người lao động nữ sẽ được nghỉ tối đa không quá 10 ngày.
 • Nếu thai bị sảy, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý mà thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi thì người lao động nữ sẽ được nghỉ tối đa không quá 20 ngày.
 • Nếu thai bị sảy, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý mà thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi thì sẽ được nghỉ tối đa không quá 40 ngày.
 • Nếu thai bị sảy, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý mà thai từ 25 tuần trở lên thì sẽ được nghỉ tối đa không quá 50 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi thai bị sảy thai, nạo, hút, chết lưu hoặc phá thai bệnh lý sẽ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

– Cách tính ngày nghỉ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Người lao động bao gồm cả nam và nữ, khi đang tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc tại nơi làm việc mà có thực hiện các biện pháp tránh thai theo quy định như đặt vòng, triệt sản… sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 • Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, cơ sở khám chữa có thẩm quyền có thể cấp giấy xác nhận cho hưởng chế độ thai sản quy định số ngày được nghỉ.

Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần. cách tính ngày hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này như sau:

– Cách tính ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 •  Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
 • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
 • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ thành lập công ty mới, giải thể công ty, tạm dừng công ty, đăng ký mã số thuế cá nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền, mẫu tạm ngừng kinh doanh, tra cứu thông tin quy hoạch, giấy phép flycam…của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian nghỉ thai sản có được tính phép năm không?

Đối với những trường hợp nghỉ chế độ thai sản theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội thì vẫn được tính là thời gian làm việc cho người sử dụng lao động và là cơ sở để tính ngày nghỉ phép hằng năm cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Giải quyết chế độ thai sản ở đâu?

Theo quy định tại Điều Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014, cơ quan giải quyết chế độ thai sản cho người lao động là cơ quan bảo hiểm xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.