Quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Tháng Mười 23, 2021
540
Views

Hiện nay, mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa đang diễn ra ngày càng phổ biến; được nhiều thương nhân, doanh nghiệp tham gia giao dịch. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa? Trong nội dung bài viết này, Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Sở Giao dịch hàng hóa giúp cung cấp các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hóa; Điều hành các hoạt động giao dịch; Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm. Giúp đảm bảo an toàn, tính pháp lý cho giáo dịch mua bán hàng hóa.

Căn cứ khoản 1 Điều 63 Luật thương mại 2005; quy định mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại; theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở Giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của Sở Giao dịch hàng; hóa với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng; và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai.

Ngoài ra, các bên liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa không được thực hiện các hành vi sau đây:

+ Gian lận, lừa dối về khối lượng hàng hóa trong các hợp đồng kỳ hạn; hoặc hợp đồng quyền chọn được giao dịch; hoặc có thể được giao dịch và gian lận, lừa dối về giá thực tế của loại hàng hóa trong các hợp đồng kỳ hạn; hoặc hợp đồng quyền chọn.

+ Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường; hoặc giá hàng hóa mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa.

+ Dùng các biện pháp bất hợp pháp để gây rối loạn thị trường hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa.

+ Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Căn cứ Điều 64 Luật thương mại; quy định hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa như sau:

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Trong đó:

+ Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận; theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.

+ Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận; theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước; (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Với mỗi loại hợp đồng, các bên có các quyền và nghĩa vụ khác nhau; cụ thể như sau:

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn

Căn cứ Điều 66 Luật thương mại; quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn như sau:

Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn để được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thỏa thuận.

Bên giữ quyền chọn mua có quyền mua; nhưng không có nghĩa vụ phải mua hàng hóa đã giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bên giữ quyền chọn mua quyết định thực hiện hợp đồng; thì bên bán có nghĩa vụ phải bán hàng hóa cho bên giữ quyền chọn mua. Trường hợp bên bán không có hàng hóa để giao; thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền; bằng mức chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở Giao dịch hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện.

Bên giữ quyền chọn bán có quyền bán; nhưng không có nghĩa vụ phải bán hàng hóa đã giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bên giữ quyền chọn bán quyết định thực hiện hợp đồng; thì bên mua có nghĩa vụ phải mua hàng hóa của bên giữ quyền chọn bán. Trường hợp bên mua không mua hàng; thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn bán một khoản tiền; bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường do Sở Giao dịch hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện; và giá thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán; quyết định không thực hiện hợp đồng trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực; thì hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kỳ hạn

Căn cứ Điều 65 Luật thương mại; quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kỳ hạn như sau:

Trường hợp người bán thực hiện việc giao hàng theo hợp đồng thì bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc bên mua có thể thanh toán bằng tiền và không nhận hàng; thì bên mua phải thanh toán cho bên bán một khoản tiền; bằng mức chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường; do Sở Giao dịch hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc bên bán có thể thanh toán bằng tiền và không giao hàng; thì bên bán phải thanh toán cho bên mua một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường; do Sở Giao dịch hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện; và giá thỏa thuận trong hợp đồng.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Quy định về chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Câu hỏi thường gặp

Mua bán hàng hóa là gì?

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại; theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán; nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán hàng hoá là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hoá là sự thoả thuận giữa các bên; theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thoả thuận.

Sở Giao dịch hàng hóa có các chức năng gì?

Sở Giao dịch hàng hóa có các chức năng sau đây:
+ Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hóa;
+ Điều hành các hoạt động giao dịch;
+ Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.