Hoạt động cho thuê hàng hóa

Tháng Tám 3, 2021
Hoạt động cho thuê hàng hóa
1735
Views

Cho thuê hàng hóa là một hoạt động thương mại, chịu sự điều chỉnh luật thương mại 2005. Để hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê hàng hóa. Hãy theo dõi bài viết sau đây của Luật sư X các bạn nhé.

Căn cứ pháp luật

Luật thương mại 2005

Nội dung tư vấn

Khái niệm hoạt động cho thuê hàng hóa?

Căn cứ điều 269 luật thương mại 2005; cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê.

+ Hàng hoá cho thuê là các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và các tài sản khác gắn liền với đất đai

+ Hợp đồng cho thuê hàng hóa là sự thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê hợp đồng cho thuê hàng hoá có thể được xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể (đối với những loại hợp đồng cho thuê hàng hoá mà văn bản pháp luật khác quy định là phải bằng văn bản thì phải tuân theo quy định đó. Ví dụ: Hợp đồng thuê nhà để làm văn phòng công ty.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cho thuê

Quyền và nghĩa vụ bên cho thuê

Pháp luật cho phép các bên tự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng cho thuê hàng hóa. Ngoài ra điều 270 luật thương mại 2005 cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê cụ thể như sau:

+ Giao hàng hoá cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê với bên thuê;

+ Bảo đảm cho bên thuê quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê không bị tranh chấp bởi bên thứ ba liên quan trong thời gian thuê;

+ Bảo đảm hàng hoá cho thuê phù hợp với mục đích sử dụng của bên thuê theo thoả thuận của các bên;

+ Bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời hạn hợp lý. Trường hợp việc sửa chữa và bảo dưỡng hàng hóa cho thuê gây phương hại đến việc sử dụng hàng hóa đó của bên thuê thì phải có trách nhiệm giảm giá thuê hoặc kéo dài thời hạn cho thuê tương ứng với thời gian bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Nhận tiền cho thuê theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

+ Nhận lại hàng hoá cho thuê khi kết thúc thời hạn cho thuê.

Quyền và nghĩa vụ bên thuê hàng hóa

Các bên có quyền thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của bên nhận thuê khi giao kết hợp đồng cho thuê hàng hóa. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định quyền và nghĩa vụ của bên thuê hàng hóa như sau:

+ Chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê theo hợp đồng cho thuê và theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể về cách thức sử dụng hàng hóa cho thuê thì hàng hóa cho thuê phải được sử dụng theo cách thức phù hợp với tính chất của hàng hóa đó;

+ Giữ gìn và bảo quản hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê và trả lại hàng hoá đó cho bên cho thuê khi hết thời hạn;

+ Yêu cầu bên cho thuê thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa; nếu bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê có thể tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê và bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bảo dưỡng, sửa chữa đó;

+ Trả tiền thuê hàng hoá theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

+ Không được bán, cho thuê lại hàng hoá đã thuê.

Chuyển rủi ro trong hoạt động cho thuê hàng hóa

Các bên tham gia vào hoạt động cho thuê hàng hóa có quyền thỏa thuận về chuyển rủi ro, thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê. Trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể về thời điểm chuyển rủi ro, pháp luật sẽ có quy định cụ thể như sau:

+ Trường hợp hợp đồng cho thuê có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá:

  • Nếu hợp đồng không yêu cầu giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro sẽ chuyển cho bên thuê khi hàng hoá cho thuê được giao cho người vận chuyển đầu tiên;
  • Nếu hợp đồng yêu cầu phải giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro chuyển cho bên thuê hoặc người được bên thuê ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó;

+ Trường hợp hàng hoá cho thuê được nhận bởi người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro chuyển cho bên thuê khi người nhận hàng xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá cho thuê của bên thuê;

Ngoài ra, trong các trường hợp không được quy định tại hai hai phần trên thì rủi ro được chuyển cho bên thuê khi bên thuê nhận hàng hoá cho thuê.

Xem thêm:

Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận, pháp luật quy định về trách nhiệm đối với khiếm khuyết hàng hóa cho thuê như sau:

+ Trong thời hạn thuê, bên cho thuê phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá cho thuê đã có vào thời điểm hàng hóa được giao cho bên thuê.

+ Bên cho thuê không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm giao kết hợp đồng mà bên thuê đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

+ Bên cho thuê không chịu trách nhiệm đối với những khiếm khuyết của hàng hoá được phát hiện sau khi bên thuê chấp nhận hàng hoá cho thuê mà khiếm khuyết đó có thể được bên thuê phát hiện nếu thực hiện việc kiểm tra một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa;

+ Bên cho thuê phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó xuất phát từ việc bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ đã cam kết của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về hoạt động cho thuê hàng hóa. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư X: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Lợi ích phát sinh trong thời hạn cho thuê sẽ thuộc về bên nào?

Mọi lợi ích phát sinh từ hàng hóa cho thuê trong thời hạn thuê thuộc về bên thuê. Ngoài ra các bên vẫn có thể thỏa thuận về vấn đề này

Trách nhiệm đối với tổn thất hàng hóa trong thời hạn thuê?

Nếu các bên không có thỏa thuận, bên cho thuê phải chịu tổn thất đối với hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê nếu bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó.

Bên thuê có được cho thuê lại hàng hóa đã thuê không?

Bên thuê được cho thuê lại hàng hoá khi có sự chấp thuận của bên cho thuê. Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hoá cho thuê lại trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên cho thuê.

Bên thuê có quyền từ chối nhận hàng không?

Bên thuê có quyền từ chối nhận hàng hoá trong các trường hợp sau đây:
– Bên cho thuê không dành cho bên thuê điều kiện, thời gian hợp lý để kiểm tra hàng hoá;
– Khi kiểm tra hàng hóa, bên thuê phát hiện thấy hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.