Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH

Tháng Chín 18, 2021
1285
Views

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Có quyền quyết định cơ cấu tổ chức; hoạt động sản xuất kinh doanh,… qua các cuộc họp hội đồng thành viên. Vậy để tiến hành họp Hội đồng thành viên cần đáp những những điều kiện gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này; phòng tư vấn Luật doanh nghiệp của Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về điều kiện họp hội đồng thành viên.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Hội đồng thành viên là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 55. Hội đồng thành viên

1, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Theo quy định trên, hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đây là cơ quan quyết định cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Có quyền quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức công ty; chiến lược phát triển; và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; Các dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;…

Ai có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật doanh nghiệp 2020; người có thẩm quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên được quy định như sau:

+ Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

+ Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên; hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định có yêu cầu triệu tập cuộc họp.

+ Nhóm thành viên có dưới 10% vốn điều lê yêu cầu triệu tập họp (Nếu trong công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không có quy định khác).

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu; thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp sẽ được công ty hoàn lại.

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên

Theo quy định tại Điều 58 Luật doanh nghiệp 2020; quy định về điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau:

Điều 58. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1, Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất; số thành thành viên dự họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định; Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp Hội đồng thành viên được thực hiện như sau:

+ Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên.

+ Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đáp ứng đủ điều kiện về số thành viên dự họp; thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp; và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng quản trị không?

Câu hỏi thường gặp

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có được phát hành cổ phần không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần; trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định thế nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước; phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.
Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định; thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tặng cho phần vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên cho người khác, thì người đó có trở thành thành viên công ty không?

Trường hợp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tặng cho một phần; hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác; thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:
+ Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự; thì người này đương nhiên là thành viên công ty.
+ Người được tặng cho không thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật; thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.