Công ty không lập thỏa ước lao động tập thể có bị xử phạt không?

Tháng Mười 21, 2021
Công ty không lập thỏa ước lao động tập thể có bị xử phạt không?
127
Views

Ký kết thỏa ước lao động tập thể là một trong những quyền của người sử dụng lao động. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.  Vậy ký kết thỏa ước lao động tập thể có bắt buộc hay không? Nếu có thì việc công ty không lập thỏa ước lao động tập bị xử phạt như thế nào? Dưới đây là nội dung về vấn đề trên của Luật sư X!

Căn cứ pháp lý:

Lập thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 2 Điều 76 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau:

Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành; đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ được ký kết; khi có trên 50% tổng số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành.

Đối với thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp; đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Chỉ những doanh nghiệp có trên 50% số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành mới tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp.

Như vậy; có thể thấy doanh nghiệp không bắt buộc phải lập thỏa ước lao động tập thể. Bởi nếu các bên không đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể; hoặc không có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được; thì đồng nghĩa không thể có thỏa ước lao động tập thể.

Xử phạt công ty không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan nhà nước

Điều 77 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định:

Điều 77. Gửi thỏa ước lao động tập thể

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

Nếu không tuân thủ sẽ bị áp dụng mức phạt tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH, cụ thể:

“Điều 12. Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;”

Như vậy; chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu đã đã ký kết thỏa ước lao động tập thể được; mà không gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Nếu công ty không ký kết thỏa ước lao động tập thể; thì sẽ không phát sinh trách nhiệm phải gửi thỏa ước đến cơ quan quản lý nhà nước. Và trường hợp đó cũng sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Câu hỏi thường gặp

Lập thỏa ước lao động tập thể đối với thỏa ước lao động tập thể ngành?

Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành; đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ được ký kết; khi có trên 50% tổng số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành.

Lập thỏa ước lao động tập thể đối với thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp?

Đối với thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp; đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Chỉ những doanh nghiệp có trên 50% số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành mới tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp.

Xử phạt công ty không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan nhà nước?

Nếu không tuân thủ sẽ bị áp dụng mức phạt tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH, cụ thể:
“Điều 12. Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;”

Liên hệ Luật sư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Sư X về:

Công ty không lập thỏa ước lao động tập thể có bị xử phạt không?

Hi vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Nếu quý khách có nhu cầu dùng dịch vụ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: : 0936 408 102

Xem thêm: Có bắt buộc phải ký kết thỏa ước lao động tập thể không?

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *