Thủ tục thông báo tập trung kinh tế

Tháng Mười 27, 2021
518
Views

Khi tham gia tập trung kinh tế, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan nào? Trình tự, thủ tục thông báo tập trung kinh tế được thực hiện ra sao? Khi thực hiện tập trung kinh tế cần lưu ý những gì?….Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này, Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Doanh nghiệp tập trung kinh tế phải thông báo cho cơ quan nào?

Tập trung kinh tế là hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh giữa các doanh nghiệp. Hành vi này dẫn đển việc giảm số lượng các doanh nghiệp độc lập cạnh tranh trên thị trường; giúp mở rộng năng lực sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế, kiểm soát cao hơn về quy mô thị phần; nguồn cung hàng hóa dịch vụ;…Tập trung kinh tế có thể hình thành doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật cạnh tranh 2018; quy định như sau:

Điều 33. Thông báo tập trung kinh tế

1, Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo quy định tại Điều 34 của Luật này trước khi tiến hành tập trung kinh tế nếu thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.

Khi doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải thông báo đến Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia nếu thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế. Cụ thể, ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chí sau đây:

+ Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

+ Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

+ Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế;

+ Thị phần kết hợp trên thị trường liên quan của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

Thủ tục thông báo tập trung kinh tế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật cạnh tranh 2018; quy định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế bao gồm:

+Thông báo tập trung kinh tế theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành.

+ Dự thảo nội dung thỏa thuận tập trung kinh tế; hoặc dự thảo hợp đồng; biên bản ghi nhớ việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

+ Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế; trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế; hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm thông báo tập trung kinh tế đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật.

+ Danh sách các công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, chi nhánh; văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc khác của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (nếu có).

+ Danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang kinh doanh.

+ Thông tin về thị phần trong lĩnh vực dự định tập trung kinh tế của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế.

+ Phương án khắc phục khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của việc tập trung kinh tế.

+ Báo cáo đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế; và các biện pháp tăng cường tác động tích cực của việc tập trung kinh tế.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như nếu ở trên và nộp tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thông báo bằng văn bản các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung để các bên sửa đổi, bổ sung hồ sơ; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Khi kết thúc thời hạn mà bên được yêu cầu không sửa đổi, bổ sung hồ sơ; hoặc sửa đổi, bổ sung không đầy đủ theo yêu cầu; thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Tài liệu trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.

Bước 3: Nhận kết quả

Thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ; Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ cho doanh nghiệp; về một trong các nội dung sau đây:

+ Tập trung kinh tế được thực hiện.

Sau khi nhận được kết quả tập trung kinh tế được thực hiện; doanh nghiệp tập trung kinh tế được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Tập trung kinh tế phải thẩm định chính thức.

Thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế trong thời hạn 90 ngày; kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ; đối với trường hợp phải thẩm định chính thức. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định về một trong các nội dung sau đây:

+ Tập trung kinh tế được thực hiện.

Nếu kết quả là tập trung kinh tế được thực hiện; doanh nghiệp tập trung kinh tế được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Tập trung kinh tế có điều kiện.

Nếu kết quả là tập trung kinh tế có điều kiện; doanh nghiệp được phép tập trung kinh tế; nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 42 Luật cạnh tranh 2018.

+ Tập trung kinh tế thuộc trường hợp bị cấm. Trường hợp này, doanh nghiệp không được phép tập trung kinh tế.

Đối với vụ việc phức tạp; Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể gia hạn thẩm định chính thức; nhưng không quá 60 ngày và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan nào có trách nhiệm đánh giá tác động của việc tập trung kinh tế?

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế.

Trường hợp nào doanh nghiệp bị tập trung kinh tế?

Doanh nghiệp bị cấm thực hiện tập trung kinh tế nếu gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.

Có những hình thức tập trung kinh tế nào?

Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau đây:
+ Sáp nhập doanh nghiệp;
+ Hợp nhất doanh nghiệp;
+ Mua lại doanh nghiệp;
+ Liên doanh giữa các doanh nghiệp;
+ Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.