Tập trung kinh tế là gì?

Tháng Mười 27, 2021
643
Views

Hiện nay, tập trung kinh tế là hoạt động phổ biến của các doanh nghiệp; nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế, tạo ra các doanh nghiệp mới có quy mô lớn hơn trước. Vậy tập trung kinh tế là gì? Pháp luật quy định có những hình thức tập trung kinh tế nào? Trong nội dung bài viết này, Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Tập trung kinh tế là gì?

Tập trung kinh tế là hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh giữa các doanh nghiệp. Hành vi này dẫn đển việc giảm số lượng các doanh nghiệp độc lập cạnh tranh trên thị trường; giúp mở rộng năng lực sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế, kiểm soát cao hơn về quy mô thị phần; nguồn cung hàng hóa dịch vụ;…Tập trung kinh tế có thể hình thành doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền.

Doanh nghiệp có nhu cầu tập trung cần kinh tế; phải nộp hồ sơ thông báo. Uỷ ban cạnh tranh quốc gia sẽ tiến hành thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế.

+ Nếu Uỷ ban Canh tranh Quốc gia thông báo kết quả thẩm định sơ bộ được thực hiện tập trung kinh tế; thì doanh nghiệp được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Nếu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo phải thẩm định chính thức. Thì căn cứ theo kết quả thẩm định chính thức; doanh nghiệp tiến hành thủ tục tập trung kinh tế nếu kết quả cho phép tập trung kinh tế. Trường hợp cấm tập trung kinh tế; thì doanh nghiệp không được thực hiện. Nếu kết quả là tập trung kinh tế có điều kiện; thì doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện sau:

(1) Chia, tách, bán lại một phần vốn góp; tài sản của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

(2) Kiểm soát nội dung liên quan đến giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ; hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế.

(3) Biện pháp khác nhằm khắc phục khả năng tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường.

(4) Biện pháp khác nhằm tăng cường tác động tích cực của tập trung kinh tế.

Hình thức tập trung kinh tế

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật canh tranh 2018; quy định có các hình thức tập trung kinh tế sau:

  • Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác; đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Mời bạn xem thêm: Thủ tục sáp nhập Công ty cổ phần vào Công ty TNHH hai thành viên trở lên

  • Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới; đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

Mời bạn xem thêm: Quy định về hợp nhất công ty hiện nay

  • Mua lại doanh nghiệp

Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp; tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát; chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

Mời bạn xem thêm: Chuyên mua bán xác công ty Toàn quốc

  • Liên doanh giữa các doanh nghiệp

Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản; quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

  • Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Tập trung kinh tế bị cấm trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 30 Luật cạnh tranh 2018; quy định như sau:

Điều 30. Tập trung kinh tế bị cấm

Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.

Như vậy, doanh nghiệp bị cấm thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể lên thị trường. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh; một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế; được căn cứ vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố sau đây:

+ Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan.

+ Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh tế.

+ Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất; phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định; hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau.

+ Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan.

+ Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế tăng giá; hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kể.

+ Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường.

+ Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp về “Tập trung kinh tế là gì?” hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế?

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế.

Khi tập trung kinh tế phải thông báo cho cơ quan nào?

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo quy định trước khi tiến hành tập trung kinh tế nếu thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.

Đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế dựa trên những yếu tố gì?

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế căn cứ vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố sau đây:
+ Tác động tích cực đến việc phát triển của ngành, lĩnh vực và khoa học; công nghệ theo chiến lược, quy hoạch của Nhà nước.
+ Tác động tích cực đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
+ Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.