Thủ tục đính chính sổ đỏ, sổ hồng

Tháng Bảy 28, 2021
Thủ tục đính chính sổ đỏ
463
Views

Việc xảy ra sai sót thông tin trong quá trình cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người sử dụng đất là không thể tránh khỏi. Khi người sử dụng đất phát hiện sổ đỏ được cấp bị sai thông tin cần phải làm gì, thủ tục đính chính lại sổ đỏ như thế nào? Hãy cùng phòng tư vấn luật đất đai của Luật sư X làm rõ ngay sau đây.

Căn cứ pháp luật.

Nội dung tư vấn.

Khi nào cần phải đính chính lại sổ đỏ

Sổ đỏ, sổ hồng là gì?

Sổ đỏ, sổ hồng là tên gọi khác của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Khi nào phải đính chính lại sổ đỏ?

Căn cứ khoản 1 điều 106 luật đất đai 2013; cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

+ Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

+ Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Trình tự, thủ tục đính chính sổ đỏ, sổ hồng

Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ khoản 1 điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 3 điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Hồ sơ khi yêu cầu đính chính lại sổ đỏ, sổ hồng cần những giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Lưu ý: Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Xem thêm:

Trình tự thực hiện đính chính

Bước 1: Người sử đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đính chính lại sổ đỏ, sổ hồng hoặc nộp lại giấy chứng nhận được cấp cho văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính lại thông tin.

+ Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

+ Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 3: Trao kết quả cho người sử dụng.

Căn cứ khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian đính chính lại sổ đỏ, sổ hồng như sau: Thời gian thực hiện thủ tục đính chính lại sổ đỏ, sổ hồng đã cấp là không quá 10 ngày.

Các trường hợp Nhà nước thu hồi sổ đỏ, sổ hồng

Căn cứ khoản 2 điều 106 luật đất đai 2013; Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục đính chính sổ đỏ, sổ hồng. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư X: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp.

Thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ, sổ hồng có mất nhiều thời gian không?

Căn cứ khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP; Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;

Trường hợp phát hiện sổ đỏ, sổ hồng được cấp không đúng diện tích đất cần phải làm gì?

Căn cứ khoản 56 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP; Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ cần chuẩn bị như sau:
+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

5/5 - (2 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Đất Đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.