Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tháng Bảy 29, 2021
Thu hồi giấy chứng nhận
495
Views

Theo quy định luật hiện hành Nhà nước tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp nào? Hãy cùng phòng tư vấn luật đất đai của Luật sư X làm rõ ngay sau đây nhé.

Căn cứ pháp luật

Nội dung tư vấn

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp

Căn cứ khoản 2 điều 106 luật đất đai 2013; Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận

Trường hợp nhà nước thu hồi đất

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

+ Người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai.

+ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

+ Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước.

  • Trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

+ Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp đổi giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động.

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai được quy định tại điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Tại đây văn bản sẽ quy định cụ thể từng loại hồ sơ biến động đăng ký đất đai.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật

(1) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra:

+ Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

(2) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra.

+ Nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do.

+ Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

(3) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

+ Người sử dụng gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét.

  • Ra quyết định thu hồi nếu giấy chứng nhận cấp không đúng quy định.
  • Nếu gấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định, thông báo cho người sử dụng biết.

Hồ sơ kiến nghị khi phát hiện giấy chứng nhận cấp không đúng quy định

Khi phát hiện giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định, người sử dụng gửi hồ sơ kiến nghị bao gồm:

+ Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Hồ sơ kiến nghị được gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì người được cấp Giấy chứng nhận nộp Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm:

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của Luật sư X: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp không giao nộp giấy chứng nhận khi bị thu hồi có sao không?

Trường hợp này cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ ra quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

Nhà nước không thu hồi giấy chứng nhận cấp không đúng quy định trong trường hợp nào?

Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai khi giấy chứng nhận cấp cho người sử dụng trái pháp luật?

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Đất Đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.