Thẻ: Đi xe ô tô lấn làn đường bị xử phạt bao nhiêu tiền?