Thẻ: Đi xe lấn làn đường bị xử phạt bao nhiêu tiền theo quy định pháp luật?