Quy định của pháp luật về hợp đồng gia công

Tháng Mười 25, 2021
312
Views

Hiện nay, để sản phẩm được hoàn hảo, mang tính thẩm mỹ cao; các doanh nghiệp thường thuê một bên thứ ba thực hiện gia công; đặc biệt là đối với các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm gia dụng,… Vậy pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng gia công? Trong nội dung bài viết này, Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Hợp đồng gia công là gì?

Gia công là hoạt động mà theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần; hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Căn cứ Điều 542 Luật dân sự 2015; quy định về hợp đồng gia công như sau:

Điều 542. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Như vậy, hợp đồng gia công được xác lập theo sự thỏa thuận của các bên. Đối tượng của hợp đồng là vật được xác định trước theo mẫu; theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Khi thực hiện hợp đồng, bên nhận gia công phải giao sản phẩm; và bên đặt gia công phải nhận sản phẩm theo đúng thời hạn và tại địa điểm đã thỏa thuận. Về tiền công, bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, khi hợp đồng chấm dứt; bên nhận gia công phải hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Các bên trong hợp đồng gia công có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

  • Nghĩa vụ của bên đặt gia công

+ Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng; thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.

+ Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

+ Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

  • Quyền của bên đặt gia công

+ Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng; phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

+ Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm hợp đồng ở mức nghiêm trọng.

+ Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng; mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa; nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận; thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng; và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

  • Nghĩa vụ của bên nhận gia công

+ Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.

+ Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác; nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng. Từ chối thực hiện gia công; nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

+ Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng; phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

+ Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm; trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp; hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

+ Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

  • Quyền của bên nhận gia công

+ Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng; số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

+ Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng; nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm; nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.

+ Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.

Những trường hợp nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công?

Theo quy định tại Điều 551 Bộ luật dân sự 2015; quy định về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công như sau:

Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công; nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình; trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác; nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý. Cụ thể như sau:

+ Bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; thì không được trả tiền công; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Hủy bỏ hợp đồng dân sự.

Câu hỏi thường gặp

Bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì giải quyết thế nào?

Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn. Nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc; thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì xử lý thế nào?

Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm; thì bên nhận gia công có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ; và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận; và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

Thanh toán tiền công khi thực hiện gia công được quy định thế nào?

Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công; thì áp dụng mức tiền công trung bình đối với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền.
Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công; nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp; hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Dân Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.