Hợp đồng thuê khoán tài sản là gì?

Tháng Mười 25, 2021
Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2021 theo quy định mới nhất hiện nay
535
Views

Hợp đồng thuê khoán tài sản là gì? Khi khai thác sử dụng, bảo quản tài sản thuê khoán cần lưu ý những gì? Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán trong những trường hợp nào?… Đây là vấn đề đang được rất nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này, Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Hợp đồng thuê khoán tài sản là gì?

Tại Điều 483 Bộ luật dân sự 2015; quy định như sau:

Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Theo quy định này, hợp đồng thuê khoán có đặc điểm cơ bản sau:

+ Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng; mặt nước chưa khai thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Thời hạn hợp đồng

Thời hạn thuê khoán do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận nhưng không rõ ràng; thì thời hạn thuê khoán được xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh; phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán.

+ Hoa lợi, lợi tức từ tài sản thuê khoán

Bên thuê khoán được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán.

Trường hợp tài sản thuê khoán là súc vật; trong thời hạn thuê khoán, bên thuê khoán được hưởng một nửa số gia súc sinh ra; và phải chịu một nửa thiệt hại về gia súc thuê khoán do sự kiện bất khả kháng; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Gía thuê khoán

Giá thuê khoán do các bên thỏa thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định theo kết quả đấu thầu.

Tài sản là đối tượng của hợp đồng thuê khoán

Tài sản là đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác; gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất.

  • Khai thác, sử dụng tài sản thuê khoán

Khi khai thác tài sản thuê khoán; bên thuê khoán phải khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích đã thỏa thuận; và báo cho bên thuê khoán theo định kỳ về tình trạng tài sản; và tình hình khai thác tài sản.

Nếu bên cho thuê khoán có yêu cầu hoặc cần báo đột xuất; thì bên thuê khoán phải báo kịp thời.

Khi bên thuê khoán khai thác công dụng tài sản thuê khoán không đúng mục đích; thì bên cho thuê khoán có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  • Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán

Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán; bên thuê khoán phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nếu bên thuê khoán làm mất, hư hỏng; hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị tài sản thuê khoán; thì phải bồi thường thiệt hại. Bên thuê khoán không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê khoán.

Bên thuê khoán có thể tự mình sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán nếu có thỏa thuận; và phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán. Bên cho thuê khoán phải thanh toán cho bên thuê khoán chi phí hợp lý để sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán theo thỏa thuận.

Bên thuê khoán không được cho thuê khoán lại, trừ trường hợp được bên cho thuê khoán đồng ý.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán

Theo quy định tại Điều 492 Bộ luật dân sự 2015; quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán như sau:

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; thì phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý. Nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác; thì thời hạn báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác.

Khi bên thuê khoán khai thác công dụng tài sản thuê khoán không đúng mục đích; thì bên cho thuê khoán có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ; mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán; và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán; thì bên cho thuê khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.

Thanh toán tiền thuê khoán trong hợp đồng

Căn cứ Điều 488 Bộ luật dân sự 2015; quy định thanh toán tiền trong hợp đồng thuê khoán tài sản như sau:

  • Hình thức trả tiền thuê khoán:

Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền; hoặc bằng việc thực hiện một công việc.

+ Trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ; hoặc theo chu kỳ khai thác công dụng của tài sản thuê khoán; thì phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ; hoặc kết thúc chu kỳ khai thác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Trường hợp bên thuê khoán phải thực hiện một công việc; thì phải thực hiện đúng công việc đó.

Khi giao kết hợp đồng thuê khoán, các bên có thể thỏa thuận điều kiện về việc giảm tiền thuê khoán. Nếu hoa lợi, lợi tức bị mất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả kháng; thì bên thuê khoán có quyền yêu cầu giảm; hoặc miễn tiền thuê khoán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận, bên thuê khoán phải trả đủ tiền thuê khoán cho dù không khai thác công dụng tài sản thuê khoán.

  • Thời hạn trả tiền thuê khoán

Thời hạn trả tiền thuê khoán do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì bên thuê khoán phải thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Trường hợp thuê khoán theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh; thì phải thanh toán chậm nhất khi kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh đó.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Hợp đồng thuê tài sản là gì?

Câu hỏi thường gặp

Khi nào phải trả lại tài sản thuê khoán?

Bên thuê khoán phải trả lại tài sản thuê khoán khi chấm dứt hợp đồng; tài sản phải ở tình trạng phù hợp với mức độ khấu hao đã thỏa thuận. Nếu làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thuê khoán; thì phải bồi thường thiệt hại.

Khi tài sản hỏng, bên thuê khoán tài sản có được tự mình sửa chữa không?

Bên thuê khoán có thể tự mình sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán nếu có thỏa thuận; và phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán. Bên cho thuê khoán phải thanh toán cho bên thuê khoán chi phí hợp lý để sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán theo thỏa thuận.

Khi giao tài sản thuê khoán cần thực hiện những thủ tục gì?

Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán; và xác định giá trị tài sản thuê khoán.
Trường hợp các bên không xác định được giá trị; thì mời người thứ ba xác định giá trị và phải lập thành văn bản.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Dân Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.