Liên hệ trách nhiệm bản thân trong quân đội nhân dân

Tháng Tư 6, 2022
Liên hệ trách nhiệm bản thân trong quân đội nhân dân
1085
Views

Mỗi công dân Việt Nam luôn sống và làm việc có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy theo dõi bài viết sau đây của Luật sư X để liên hệ trách nhiệm bản thân trong quân đội nhé!

Liên hệ trách nhiệm bản thân trong quân đội

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với nghiên cứu, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề học tập hằng năm có nội dung phù hợp, sát thực tiễn, nhiệm vụ của Quân đội, cơ quan, đơn vị.

Ba là, cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trọng tâm là các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực, niềm tin để cán bộ, đảng viên, quần chúng tự nguyện, tự giác noi theo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nội dung, chỉ tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Liên hệ trách nhiệm bản thân trong quân đội nhân dân

Liên hệ trách nhiệm bản thân về quốc phòng an ninh

Bản thân mỗi chúng ta đều là một công dân Việt Nam. Chính vì thế cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để cống hiến sức lực và tri thức cho đất nước. Bên cạnh đó cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, không để những cám dỗ về vật chất tác động đến bản thân, làm suy giảm lòng tin vào Đảng, Nhà nước.

Mỗi người cũng cần phải giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Bên cạnh đó sẽ cần đấu tranh phòng ngừa, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của cá thế lực chống phá.

Chúng ta cũng cần phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, cũng như cần phải kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin của nhân dân. Không những thế bản thân mỗi người cần thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cần phải đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời đại mới, cũng như cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bản thân mỗi người cũng cần vận động nhân dân và người thân cần phải chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị.

Bên cạnh đó, cần phải phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Mỗi công dân cần phải tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh nhan dân vững chắc.

Mỗi công dân cần phải cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kiên định về tư tưởng, lập trường, ngăn chặn quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, lối sống.

Bên cạnh đó cũng cần phải xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đối với giữ gìn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Liên hệ trách nhiệm bản thân trong quân đội nhân dân

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Liên hệ trách nhiệm bản thân trong quân đội nhân dân”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh; thủ tục giải thể công ty cổ phần; tra cứu quy hoạch xây dựng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn giải thể công ty, giải thể công ty tnhh 2 thành viên, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Facebook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc phòng là gì?

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội và công an tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, kỹ thuật hậu cần, công tác đảm bảo trang bị vũ khí…

Quân đội nhân dân là gì?

Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng chính của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, sứ mệnh của quân đội là “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân“.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Tình huống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.