Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Tháng Chín 21, 2021
524
Views

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Công ty TNHH hai thành viên trở lên có cơ cấu tổ chức như thế nào? Thủ tục thành lập công ty có khó không? Đây là vấn đề được rất nhiều bạn đọc quan râm tìm hiểu. Do đó, trong nội dung bài viết này, Phòng tư vấn Luật doanh nghiệp của Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Căn cứ Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020; quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp; có tư cách pháp nhân; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; trừ trường hợp pháp luật có quy định. Thành viên công ty là người đã thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc các trường hợp cấm theo quy định tại Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần; trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Công ty được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020; quy định cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định. Trong đó:

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty; bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên; nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Chủ tịch Hồi đồng thành viên là thành viên của Hội đồng thành viên; và do Hội đồng thành viên bầu. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người có nhu cầu thành lập hoặc người được ủy quyền cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điều 21 Luật doanh nghiệp 2020; quy định hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

(1) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

(2) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(3) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người có nhu cầu thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên; có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thành lập công ty; tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh; thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty định đặt trụ sở chính.

Căn cứ khoản 5 Điều 26 Luật doanh nghiệp 2020; quy định về thời hạn trả kết quả như sau: công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi; bổ sung cho doanh nghiệp. Khi đó, công ty cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu; và nộp lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty TNHH hai thành viên trở lên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Nội dung công bố bao gồm: các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành, nghề kinh doanh.

Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày; kể từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp về “Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì ? hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

Câu hỏi thường gặp

Thành viên công ty gồm những ai?

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Người quản lý doanh nghiệp là ai?

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.