Tội vô ý làm chết người được pháp luật quy định như thế nào?

Tháng Bảy 2, 2021
Tội vô ý làm chết người
515
Views

Tội vô ý làm chết người được pháp luật quy định như thế nào? Các yếu tố để cấu thành tội vô ý làm chết người…

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tội phạm giết người được chia thành cố ý giết người và vô ý làm chết người. Vậy với tội vô ý làm chết người được pháp luật quy định như thế nào? Mức hình phạt cho tội phạm này là bao nhiêu? Hãy cùng phòng tư vấn luật hình sự của Luật sư X làm rõ nhé.

Căn cứ pháp luật.

Bộ luật hình sự 2015.

Nội dung tư vấn.

Như thế nào được coi là tội vô ý làm chết người?

Vô ý làm chết người là hành vi vô ý phạm tội của chủ thể gây ra hậu quả làm chết người. Vô ý phạm tội ở đây được chia thành vô ý phạm tội do cẩu thả và vô ý phạm tội do quá tự tin.

Vô ý phạm tội do cẩu thả: Là việc người phạm tội đã không thấy trước được rằng hành vi củ mình thực hiện có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội. Mặc dù điều kiện thực thế người thực hiện hành vi phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Vô ý phạm tội do quá tự tin: Là việc người thực hiện hành vi thấy trước được việc mình làm có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội. Nhưng người này vẫn thực hiện hành vi đó và cho rằng hậu quả không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

Các yếu tố cấu thành tội vô ý làm chết người.

Để cấu thành tội vô ý làm chết người nhìn chung sẽ bao gồm 4 yếu tố sau đây:

Yếu tố chủ thể.

Người thực hiện hành vi phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và phải có năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại bộ luật hình sự 2015.

Yếu tố khách thể.

Khách thể bị xâm phạm trong trường hợp này là quyền được sống của con người. Đối tượng của hành vi phạm tội trong trường hợp này phải là con người.

Yếu tố khách quan.

Hành vi vô ý làm chết người có thể được thực hiện dưới hành động hoặc không hành động. Tội phạm vô ý làm chết người phải có hậu quả xảy ra là làm chết người. Giữa hậu quả là chết người và hành vi phạm tội phải có mối quan quan hệ nhân quả với nhau mới được coi là tội vô ý làm chết người.

Yếu tố chủ quan.

Người phạm tội thực hiện hành vi của mình dưới hình thức lỗi vô ý bao gồm vô ý cẩu thả và vô ý do quá tự tin.

Bài viết xem thêm.

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Đe dọa giết người được pháp luật quy định như thế nào?

Mức hình phạt đối với tội vô ý làm chết người.

Theo quy định tại điều 128 bộ luật hình sự 2015 quy định về tội vô ý làm chết người như sau:

  • Người nào vô ý làm chết người; thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  • Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành nghề hoặc quy tắc hành chính quy định tại điều 129 bộ luật hình sự 2015:

  • Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính; thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  • Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
  • Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo đó; với một người bị tuyên tội danh về vô ý làm chết người có thể phải chịu hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm; hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm tùy từng trường hợp cụ thể. Đối với tội danh vô ý làm chết người do thực hiện hành vi vi phạm quy tắc hành nghề, quy tắc hành chính thì sẽ bị xử phạt tù từ 01 đến 05 năm . Ngoài ra còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Mức hình phạt với người thực hiện hành vi vô ý phạm tội mà không làm chết người.

Căn cứ điều 138 và 139 bộ luật hình sự 2015 quy định cụ thể về các mức hình phạt như sau.

Tội vô ý gây thương tích cho người khác.

Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

  • Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
  • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Tội vô ý gây thương tích cho người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính.

Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  • Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
  • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư X: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp.

Người 15 tuổi vô ý làm chết người có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ khoản 3 điều 1 luật sửa đổi bộ luật hình sự 2017 quy định về người phạm tội dưới 16 tuổi thì đối với hành vi vô ý làm chết người sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mọi hành vi vô ý làm chết người đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người?

Để biết một người có hành vi vô ý làm chết người ta cần xem xét xem người đó có phải là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự để chịu trách nhiệm về tội vô ý làm chết người.

Tội vô ý làm chết người là tội phạm hoàn thành?

Yếu tố khách quan của tội vô ý làm chết người là hậu quả gây ra phải là chết người. Yếu tố làm chết người là bắt buộc, hậu quả chết người và hành vi vô ý phải có mối quan hệ nhân quả với nhau. Như vậy có thể hiểu tội vô ý làm chết người là tội phạm hoàn thành.

Điều kiện để người phạm tội vô ý làm chết người được hưởng án treo?

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP quy định người bị xử phạt tù để được hưởng án treo cần đáp ứng các điều kiện sau:
– Bị xử phạt tù không quá 3 năm.
– Nhân thân tốt.
– Có 2 tình tiết giảm nhẹ.
– Có nơi cư trú rõ ràng.
– Xét thấy không cần bắt phải chấp hành hình phạt tù

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Hình Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.