Thủ tục thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính

Tháng Bảy 17, 2021
Thủ tục thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính
548
Views

Hiện nay, xã hội đang dần cởi mở hơn về vấn đề xác định lại giới tính. Nhu cầu thay đổi thông tin hộ tịch sau khi chuyển đối giới tính cũng là vấn đề thực tiễn ngày nay. Vậy, thủ tục thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính như thế nào? Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2015;

Luật hộ tịch 2014.

Nội dung tư vấn

Người chuyển đổi giới tính có được thay đổi hộ tịch không?

Căn cứ điều 37 của Bộ luật dân sự 2015, pháp luật nước ta quy định như sau:

Điều 37. Chuyển đổi giới tính

Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền; nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch; theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi; theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Như vậy, người chuyển đổi giới tính có quyền và nghĩa vụ thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Thủ tục thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

Người yêu cầu thay đổi hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định; và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra giấy tờ và hoàn tất thủ tục thay đổi hộ tịch

Đăng ký thay đổi hộ tịch tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây

Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; nếu thấy việc thay đổi hộ tịch là có cơ sở; phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan; công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch; và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh; thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Đăng ký thay đổi hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây

Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản; kèm theo bản sao trích lục hộ tịch; đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây; để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký trước đây là Cơ quan đại diện; thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao; để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Hy vọng thông tin hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết; và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư X hãy liên hệ 0936128102.

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền đăng ký thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính là của cơ quan nào?

– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính.
–  Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước là người chuyển đổi giới tính.

Trường hợp người chuyển đổi giới tính có yêu cầu thay đổi hộ tịch là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì cơ quan nào thực hiện xác định lại dân tộc cho người đó?

Trường hợp người chuyển đổi giới tính có yêu cầu thay đổi hộ tịch là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh thực hiện thay đổi hộ tịch cho người đó.

Trường hợp người chuyển đổi giới tính có yêu cầu thay đổi hộ tịch không còn bản chính giấy tờ hộ tịch thì giải quyết thế nào?

Trường hợp người chuyển đổi giới tính có yêu cầu thay đổi hộ tịch không còn bản chính giấy tờ hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Các thông tin về thay đổi hộ tịch của người chuyển đổi giới tính có cần ghi chú vào Sổ hộ tịch không?

Sau khi cấp Trích lục thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính có yêu cầu, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung xác định lại dân tộc vào mục Ghi chú của Sổ hộ tịch hoặc mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch theo quy định.

Đánh giá bài viết
Chuyên mục
Luật Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.