Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp tại Hà Giang

Tháng Mười 30, 2021
173
Views

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ; là tỉnh nghèo trong số 06 tỉnh nghèo nhất cả nước; trong đó có huyện Xín Mần thuộc diện huyện nghèo trong 06 huyện nghèo nhất cả nước. Nên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang gặp không ít khó khăn. Do đó, một số doanh nghiệp đã đóng mã số thuế, dừng hoạt động. Tuy nhiên, trước cơ hội kinh doanh mới, nhiều doanh nghiệp có mong muốn khôi phục lại mã số thuế. Vậy thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp tại Hà Giang được thực hiện như thế nào? Trong nội dung bài viết này; Luật sư X sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

Mã số thuế của doanh nghiệp là gì?

Mã số thuế doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan quản lý cấp cho doanh nghiệp; khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Mã số thuế doanh nghiệp có 10 số. Mã số thuế 13 số được cấp cho các chi nhánh; văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Mã số thuế của doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực khi: Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản; Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

Mã số thuế doanh nghiệp được sử dụng để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước.

Có nên khôi phục mã số thuế doanh nghiệp tại Hà Giang không?

Doanh nghiệp chỉ được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động; từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp; thì mã số ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế.

Bởi vậy, khi doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực của mã số thuế; mà muốn tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế.

Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp tại Hà Giang

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khôi phục mã số thuế doanh nghiệp tại Hà Giang

Hồ sơ trong từng trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế sẽ có những khác biệt nhất định. Căn cứ Điều 18 Thông tư 105/2020/TT-BTC; quy định hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế trong từng trường hợp như sau:

  • Trường hợp văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ

Trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi; thì doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc; kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi.

Cụ thể, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế.

+ Bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Sau khi cơ quan thuế có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định; nhưng chưa bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Hồ sơ khôi phục mã số thuế gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế.

  • Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nhưng nay muốn khôi phục mã số thuế

Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Hồ sơ khôi phục mã số thuế gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế.

  • Trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế do chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; do chia tách, hợp nhất doanh nghiệp; sáp nhập doanh nghiệp đến cơ quan thuế. Sau đó có văn bản hủy Quyết định chia, hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất; và cơ quan đăng ký kinh doanh chưa chấm dứt hoạt động; đối với doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất; thì người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Hồ sơ khôi phục mã số thuế gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế.

+ Bản sao văn bản hủy bỏ Quyết định chia, Hợp đồng sáp nhập, Hợp đồng hợp nhất.

  • Trường hợp khôi phục mã số thuế theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước

Theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cho phép doanh nghiệp được khôi phục mã số thuế; thì doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

+ Giao dịch thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

+ Quyết định của Tòa án hủy bỏ Quyết định tuyên bố cá nhân là đã chết; tuyên bố mất tích; hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 126/2020/NĐ-CP; doanh nghiệp khi khôi phục mã số thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu; hoàn thành đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; trước khi khôi phục mã số thuế. Trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ theo cam kết của người nộp thuế; hoặc khoản tiền nợ đã được gia hạn nộp; hoặc khoản tiền nợ không phải tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế theo quy định sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ; thì thông báo về việc chấp nhận hồ sơ; và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế ;chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ; thì thông báo cho người nộp thuế chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Hy vọng những thông tin Luật sư X cung cấp hữu ích với bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Mời bạn xem thêm: Dịch vụ khôi phục mã số thuế doanh nghiệp năm 2021

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế là bao lâu?

Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định.

Doanh nghiệp sử dụng mã số thuế vào những việc gì?

Doanh nghiệp phải sử dụng mã số thuế trong các trường hợp sau:
+ Doanh nghiệp sử dụng mã số thuế để thực hiện khai thuế; nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước.
+ Doanh nghiệp phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu; khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác.

Nếu đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?

Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp; thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;
+ Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Luật Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.