Thông tư 07/2019/TT-BTP

Tháng Bảy 29, 2021
Thông tư 07/2019/TT-BTP
514
Views

Tình trạng pháp lý

Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ban hành ngày 25/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2020.

Số hiệu:07/2019/TT-BTPLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ Tư phápNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:25/11/2019Ngày hiệu lực:10/01/2020
Ngày công báo:20/12/2019Số công báo:Từ số 977 đến số 978
Tình trạng:Còn hiệu lực

Xem trước và tải xuống Thông tư 07/2019/TT-BTP

Nội dung nổi bật của Thông tư 07/2019/TT-BTP

Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai có thể từ chối việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp 01, thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ, cụ thể: Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong hợp đồng thế chấp không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận; Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong Phiếu yêu cầu không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp đã khắc phục được thông tin sai trên Phiếu yêu cầu.

Trường hợp 02, Chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự, Thừa phát lại của Văn phòng thừa phát lại có văn bản yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp. Văn phòng đăng ký đất đai có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tố tụng, yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp xác định rõ thẩm quyền, các trường hợp dừng, tạm dừng đăng ký được áp dụng.

Câu hỏi thường gặp

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 07/2019/TT-BTP?

Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất gồm những gì?

Tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở; nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở; công trình xây dựng khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan; cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng;

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là gì?

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là việc Văn phòng đăng ký đất đai ghi nhận các thông tin về việc thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai vào sổ địa chính hoặc sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục
Thông tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.