Thẻ: Mẫu đơn tố giác tội phạm cố ý gây thương tích theo quy định của pháp luật hiện hành