Thẻ: Đánh nhau khi cổ động bóng đá bị phạt bao nhiêu tiền?