Thẻ: Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo?

Tư vấn pháp luật miễn phí

X